Välkommen till Elis Smide

Kvalitet och miljö

Vår miljöpolicy är att arbeta för att minska negativ miljöpåverkan och att använda kretsloppstänkande.

Elis Johansson Smides AB grundades 1923.

Företaget arbetar med svetsade stålkonstruktioner, byggnadssmide, räcken, anläggning, lyftsystem, rostfria arbeten, tillverkning och installation av pumpstationer, om- och nybyggnationer av reningsverk.
Vi utför arbeten i svart stål, aluminium och rostfritt. Vi tar fram lösningar och egna konstruktioner allt efter kundens önskemål.

Vi är belägna centralt på Junogatan i Uddevalla och sysselsätter idag 19 man.

Kuriosa

Elis Johansson började tidigt att hjälpa till i sin fars smedja hemma i Dalsland. Efter värnplikten flyttade han till Uddevalla och jobbade som smed på Tändsticksfabriken. 1923 tog Elis över Uddevalla Smedja i Materialgården på Söder och blev sin egen företagare. (se bild)
Dagens smedja byggdes 1947 på granntomten Junogatan 1.
Elis söner Sven, Anders och Erik började tidigt att arbeta i sin fars smedja. Efter Elis bortgång år 1958 tog sönerna över företaget och 1959 ombildades det till aktiebolag. Företaget lever idag vidare i tredje generationen genom vår VD Anders Swedenfeldt.

Kvalitet och Miljö

Att tillverka, montera och leverera felfria produkter i rätt kvalitet, rätt kvantitet och i rätt tid.
Vi arbetar efter ISO 9001.
Från och med 1 juli 2014 finns det krav på oss som stålentreprenörer att vi ska kunna leverera bärande stålprodukter som uppfyller kraven enligt EN 1090-1, ISO 3834-2 samt CE.
Vi är nu certifierade!
Vår miljöpolicy är att arbeta för att minska negativ miljöpåverkan och att använda kretsloppstänkande. Detta ska vi uppnå genom:

  • att när möjlighet finns, använda miljövänliga material och arbetsmetoder.
  • att minimera förbrukningen av fossila bränslen.
  • att utbilda alla medarbetare i företaget om miljöns betydelse.
  • att följa lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.

Våra senaste nyheter

Semester

Vi stänger för semester v 29-32, dvs 16/7-12/8. Vi önskar Er en skön sommar!

läs mer

Kontakta oss

Elis Johansson Smides AB

Junogatan 1
451 42  UDDEVALLA
Tel: 0522-10405
E-post: info@elissmide.se

Anders Swedenfeldt

VD / Projektledare

Tel: 0522-10405
E-post: anders@elissmide.se

Viktor Swedenfeldt

Projektledare

Tel: 0522-10405
E-post: viktor@elissmide.se

Klas Johansson

Projektledare

Tel: 0522-10405
E-post: klas@elissmide.se

Cecilia Otter

Administration / Ekonomi

Tel: 0522-10405
E-post: cissi@elissmide.se