Här har vi tillverkat och nu monterar vi denna stålsomme.

Stålstomme

Tillverkning och montage av stålstomme

Stålstomme

Tillverkning och montage av stålstomme