Från vagnsskjul till rymdkapsel

Historien med ElisSmide börjar med Elis Johansson f 1883 i Dalsland där Elis växte upp på gården med sin fars smedja. Efter värnplikt fick Elis anställning som smed i Uddevalla Tändsticksfabrik. 1923 tog Elis över ”stans smedja” i Materialgården på söder i Uddevalla.

Elis skaffade ett svetsverk för gas och el och med efterfrågan av stål från byggindustrin och varvsindustrin blev det en utveckling av verksamheten. På fyrtiotalet flyttas verksamheten till Junogatan 1, som är en av verksamhetens adresser. Elis var nu smedmästare och levererade mycket stål på orten. Exempel på smidesleveranser var smide i staket till Margeretegärdesskolan, till regementet I 17. Innovationer med gengas-aggregat under andra världskriget. Och senare mycket byggnadssmide till byggmästare i Uddevalla och mejslar till Uddevallavarvet.

Sönerna Sven, Anders och Erik arbetade tidigt i sin fars smedja. Efter Erik blev den av hans söner i Anders Johansson som haft ledning för bolaget sedan 1981. Han har förädlat arvet i ElisSmide tills idag tillsammans med sina bröder.

ElisSmide får med Anders uttökat antal och komplexitet av uppdrag inom Petrokemi, processindustri, pappersindustri och kommunala reningsverk samt VA-system

Utmärkande projekt som ElisSmide varit delaktiga i under Anders ledning är t ex Silosen i Uddevalla Hamn, Uddevallabron, skorstenen vid Brattåsverket, värmesköldarna till rymdkapseln Adrienne, kajräcken i Hasselbacken, Uddevalla, stomme och fasad vid Kungälvs resecentrum m.m.

 

Smedjan

Elissmide är ett traditionsrikt smidesföretag

Funnits i nära 100 år och följt marknadens utveckling. Bolaget har ersatt gammal teknik med ny teknik för att möta nya tiders krav och utveckling.

Med en kompetens och lång tradition i Anders Swedenfeldt (fd Johansson) och nu med nästa generation i ledningen i Viktor Swedenfeldt är ElisSmide redo att utvecklas vidare i entreprenören och smedsmästaren Elis Johanssons anda med bolagets ledord för nya utmaningar som är innovation, yrkestradition och yrkesstolthet