Pumpstationer för vatten och avlopp

ECOPS Nyckelfärdig pumpstation

Pumpstation

ElisSmide erbjuder kompletta lösningar för kommunala och industriella pumpstationer tillverkade i rostfritt stål. Du kan välja mellan olika storlekar och utföranden på stationer och/eller pumpar samt med eller utan överbyggnad.

Pumpstationer från ElisSmide används dagligen för att pumpa dagvatten, spillvatten och avloppsvatten i flera kommuner längs västkusten.

ElisSmide har utvecklat och levererat pumpstationer för kommuner sedan 1980-talet med mycket nöjda kunder och bra driftsekonomi. Vi erbjuder nu kompletta lösningar som är hållbara, ekologiska och ekonomiska till nya kunder
Vi kallar den ECOPS.

 

ECOPS Nyckelfärdig pumpstation

Vi tycker det är viktigt att du får ett snabbt montage och en dokumenterat driftsäker pumpstation. Vill du sänka drifts och underhållskostnaderna kraftigt på er VA anläggning är ECOPS rätt lösning för er.

Söker du en leverantör som levererar en avloppspumpstation som fungerar utan problem?

Värdesätter du tydlig vägledning och anpassning av projektet så du känner dig trygg genom hela processen?

Leverantören kan din situation och uppfyller angivna krav?

Är det viktigt att pumpstationen anpassas så att den smälter in på ett naturligt sätt i omgivningen?

KOMPLETT, DRIFTKLAR STATION MED SNABBA LEVERANSER

När vi lämnar arbetsplatsen får du en nyckel i handen, kan öppna dörren, gå in och köra igång en pumpstation som fungerar. Det är vad vi menar med driftklar.

Du har inte köpt ett hus som måste lyftas på plats, inte en byggnad som ska kopplas ihop med brunnen, inte en mängd utrustning som måste monteras och provköras.

Eftersom vi själva tillverkar och monterar samt provkör pump-stationen kan du vara säker på att alla delar är rätt avpassade för att fungera optimalt tillsammans. Det betyder också att installationstiden blir kort – ofta kan vi avsluta jobbet på plats inom ett par dagar!

Med bara en leverantör är det en trygghet du får på köpet.

EGEN UTVECKLING OCH TILLVERKNING MED KVALITET

ECO PS pumpstationer tillverkas i ElisSmide’s egen verkstadshall. Vi utför alla moment själva – från teknisk konstruktion till montering, svetsning och installation. Med vår långa erfarenhet att producera pumpstationer innebär det att vi har full kontroll på kvaliteten i hela produktionskedjan – både på arbetet och de material som används.

Egen tillverkning innebär att vi kan vara mycket flexibla när vi bygger. Vi kan låta det aktuella behovet styra utan att det innebär några större avsteg i vårt arbetssätt. Det ska vara säkert och tryggt att köpa en pumpstation av oss.

INSTALLATION, DRIFT, OMBYGGNAD OCH RENOVERING

Vid en ombyggnad eller renovering kan pumpstationer sällan vara ur drift någon längre tid. Vi har erfarenhet av närmare 100 stationer och med den erfarenheten läggs arbetet upp så att renoveringar och reparationer tar kortast möjliga tid. Den tid som används till teknisk planering och dimensionering av pumpstationen varierar med projektets omfattning och svårighetsgrad.

En komplett pumpstation med brunn tillverkas i vår verkstad och levereras färdig för installation och anslutning. Installationer utförs under kort tid och driftsättning kan göras inom ett par dagar.

Våra standardlösningar

En pumpstation med lock och vi har funnit att ett manöverskåp för automatik och ventiler ofta är tillräckligt. För den personal som kommer för den regelbundna inspektionen räcker det ofta att tvätta av sig med medhavd desinfektion.
Härigenom sparar vi stora kostnader och våra kunder kan istället använda sina resurser till annat.

Om du skall ha överbyggnad eller inte är en fråga om budget och behov. När vi drar upp riktlinjerna för ett projekt diskuterar vi igenom behovet av överbyggnad. En överbyggnad vet vi att det har stor betydelse både för området där pumpstationen kommer att stå så att den smälter in i miljön.

Med ECOPS har du möjlighet att välja med eller utan överbyggnad. Hur överbyggnadens exteriör ska se ut kan du bestämma själv – du kan t.ex. välja typ av lösning och färg. Samma valfrihet kan du få gällande utrustning och pumpstationens interiör.

 

Ladda ned broschyren EcoPS. Klicka på bilden

ECOPS ENKEL PUMPSTATION UTAN ÖVERBYGGNAD
Pris från: ?

ECOPS STD PUMPSTATION UTAN ÖVERBYGGNAD MED HUV ELLER SKÅP
Pris från: ?

ECOPSHUS PUMPSTATION MED ÖVERBYGGNAD ELLER HUV
Pris från: ?