Biogas

Biogas

Intresset av biogas som förnyelsebara energikällor från samhällets sida som biogas och med ökande energipriser kommer lönsamhet för biogas som alternativ energi öka och det kommer löna sig att satsa på biogasanläggningar.

ElisSmide har dimensionerat, konstruerat och uppfört en biogasanläggning i Brålanda. Projektet var ett pilotprojekt tillsammans med Innovatum i Trollhättan.

Stålentreprenören ElisSmide har även levererat stål till biogasanläggning i Trollhättan och till vattenreningsanläggningen Skansverket i Uddevalla.

Levererade Biogas anläggningar

Uppdragsgivare: Bergs Suggpool AB

På uppdrag av Bergs Suggpool AB i Brålanda har vi dimensionerat, konstruerat och uppfört en biogasanläggning i Brålanda. Arbetet är ett pilotprojekt tillsammans med Innovatum i Trollhättan.

Biogasanläggningen har kapacitet för produktion av 745 m3 biogas perdygn. Anläggningen är utvecklad så att så många lokala och regionala företag som möjligt ska ges möjlighet att leverera produkter anpassade för småskalig biogasproduktion.