Under hösten 2013 kommer vi att tillverka och montera stålstomme till Toveks i Uddevalla.
Vår uppdragsgivare är Skanska Sverige AB.