Vi är nu inne på etapp 3 för tillverkning och montage av räcke till Ramneröds Kyrkogård, Uddevalla. Vår uppdragsgivare är Uddevalla Kyrkogårdsförvaltning.