Tillverkning och montage av konstverket Kännetecknet i Partille.

Konstverk

Lyft och montage av konstverk i Partille

Konstverk

Lyft och montage av konstverk i Partille

Konstverk

Montage av konstverket Kännetecknet i Partille.