Tillverkning och montage av stålstomme till topp på hisschakt.

Topp till hisschakt

Montage av topp till hisschakt

Topp till hisschakt

Montage av topp till hisschakt