Stomme till cykelhus

Här har vi tillverkat och monterat en stålstomme till ett blivande cykelhus.