Tillverkning och montage av ny Bollhall.

Stålstomme

Stålstomme till bollhall

Takstolar

Takstolar för montage till stålstomme