Skulpturen som pryder Skeppsviken i Uddevalla monteras ned för att rostskyddas.