I dagarna kommer vi att leverera och montera en pumpstation till Sjöskogen i Uddevalla. Pumpstationen är byggd vid vår verkstad.
Vår uppdragsgivare är Markbygg Anläggning AB.

Pumpstation