När Lars-Inge går i pension designar vi en eldstad som passar hans personlighet.

 

Eldstad

Eldstad

Eldstad

Eldstad

Eldstad

Eldstad