Vi tillverkar och monterar stålstomme till ny ishall, Nösnäs Stenungsund. Vår uppdragsgivare är Hansson & Söner.