Efter att ha blivit rostskyddsbehandlad har hästen lyfts på plats igen.
 
Hästlyft

Hästen redo att lyftas på plats.

Hästlyft

Hästen lyfts upp på berget.

Monatge av häst

Hästen på plats på berget.