Här har vi tillverkat och monterat stålstomme för entresolplan.

Entresol

Stålstomme för entresol

Montage av entresol

Montage av stålstomme för entresol