Vi tillverkar och monterar avväxlingsbalkar för fläktrör på Uddevalla Lasarett. Vår uppdragsgivare är Tuve Bygg AB.