Kvalitet & Miljö

Att tillverka, montera och leverera felfria produkter i rätt kvalitet, rätt kvantitet och i rätt tid.

Vi arbetar efter ISO 9001.

Från och med 1 juli 2014 finns det krav på oss som stålentreprenörer att vi ska kunna leverera bärande stålprodukter som uppfyller kraven enligt EN 1090-1, ISO 3834-2 samt CE.
Vi är nu certifierade!

EN 3834-2EN 1090-1

 

Vår miljöpolicy är att arbeta för att minska negativ miljöpåverkan och att använda kretsloppstänkande. Detta ska vi uppnå genom:

  • att när möjlighet finns, använda miljövänliga material och arbetsmetoder.
  • att minimera förbrukningen av fossila bränslen.
  • att utbilda alla medarbetare i företaget om miljöns betydelse.
  • att följa lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.