Bildarkiv

  • Broarbete
Broarbete

Vi utför arbeten på broar såsom tillverkning och montering av inspektionstrappor, lejdare, gångbryggor och avvattning.

Räcken

Vi tillverkar och monterar staket och räcken, här i vårt bildarkiv kan du se en del av dem.

Tv-huset Göteborg (f d Hasselblads)

Räcken till TV-huset i Göteborg (f d Hasselblads)

Pumpstationer

Pumpstationer i rostfritt

Fyrar

Vi har tillverkat material för underhåll av fyrar längs vår kust.

Stålkonstruktioner

Här finner du bilder av bl a svetsade stålkonstuktioner, stomme för byggnader mm

Inspektionsanordningar

Trappor, räcken, gångbanor och plattformar för inspektionsanordningar

Övrigt

Här kan du se bilder på arbeten vi utfört.

Kranbanor

Vi tillverkar och monterar kranbanor o traverser